Odměna advokáta

Výše odměny za poskytnutí právních služeb je stanovena na základě zákona o advokacii a advokátního tarifu (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů). Výše odměny je stanovena s ohledem na povahu, náročnost a rozsah poskytované právní služby, v některých případech také s přihlédnutím k hodnotě sporu.

Odměna advokáta vždy záleží na dohodě mezi advokátem a klientem, při jejím sjednávání lze vycházet z následujících možností:

  • Odměna časová

    Podle počtu hodin, které bylo nutné poskytování právních služeb věnovat. Při výpočtu této odměny obvykle vycházím ze sazby 2.000,- Kč/hod. O předběžné ceně služby Vás budu informovat. 

  • Odměna úkonová

    Podle počtu provedených úkonů právní služby ve smyslu § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.
  • Odměna paušální

    Tato možnost je vhodná pro klienty, kteří vyžadují právní služby či konzultace opakovaně a pravidelně, výše odměny je přímo odvislá od množství poskytovaných služeb a je pro takového klienta mnohem výhodnější než odměna za jednorázovou službu.

Orientační ceník vybraných právních služeb

Nezávazná právní konzultace v rozsahu max. 1 hod.                            1.500,- Kč 

Kupní smlouva na nemovitost                                                              od 4.500,- Kč 

Kupní smlouva na nemovitost včetně úschovy                                od 8.500,- Kč

Advokátní úschova                                                                                   od 4.000,- Kč

Darovací smlouva                                                                                     od 4.000,- Kč

Zřízení věcného břemene                                                                      od 3.000,- Kč

Kontrola a revize smlouvy                                                                      od 3.000,- Kč

Nájemní smlouva                                                                                     od 4.500,- Kč

Předžalobní výzva                                                                                    od 2.500,- Kč

Nesporný rozvod                                                                                      od 6.000,- Kč

 

 

 

 

Kontaktujte mě

Všechny pole jsou povinné.