Služby

Právní služby

Mým klientům se snažím poskytovat právní pomoc ve všech oblastech jejich života, ve kterých jim může být právo nápomocno. Můžete se tak na mne obrátit s čímkoli, co Vás v právních záležitostech zajímá nebo tíží, služby však přednostně poskytuji v odvětví občanského, rodinného, obchodního a trestního práva.

více o službách

Nejste v tom sami.

 • Občanské právo

  • sepsání, úprava nebo kontrola kupní smlouvy, smlouvy o dílo 
  • sepsání nájemní smlouvy
  • vymáhání pohledávek
  • náhrada škody a nemajetkové újmy
  • pracovní právo a nároky z něj plynoucí
  • zastupování před soudy a úřady
  • mimosoudní jednání s protistranou
  • advokátní úschova peněz a listin
 • Rodinné právo

  • rozvod manželství
  • manželské majetkové právo
  • úprava styku s dětmi a výživné
 • Obchodní právo

  • založení společnosti
  • převod obchodního podílu
  • vymáhání nároků mezi společnostmi
  • sepis smluv mezi podnikateli
 • Trestní právo

  • obhajoba v trestním řízení
  • zastupování poškozených v trestním řízení
 • Ochrana osobních údajů

  stáhnout dokument

Kontaktujte mě

Všechny pole jsou povinné.